LÅNEBELOPP

1 200 €
6 000 €

ÅTERBETALNINGSTID

98  /mån
Återbetalningstid från 2 upp till 7 år. Nominell årsränta är den samma för alla nya kunder, f.n. 16,21%. Uppläggningsavgift 159 euro och aviseringsavgift 6,99 euro/månad. Effektivränta från 21% upp till maximalt 49%. För mer info se villkoren.

BETALNINGSFRI MÅNAD

Är du i behov av pengar till annat? Efter fyra korrekt gjorda inbetalningar har du möjlighet att utnyttja en betalningsfri månad.

 

Det finns möjlighet att använda två betalningsfria månader per kalenderår. När du utnyttjar en betalningsfri månad läggs räntan för perioden till kapitalskulden och återbetalningstiden för lånet förlängs.

KÄNN DIG TRYGG

Det ska vara tryggt att låna hos oss. Låneskydd är en försäkring som ger dig och din familj större ekonomisk trygghet om du skulle råka ut för hel arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet. Försäkringen kostar 0,45% per månad av aktuell låneskuld, dock lägst 3 euro per månad.

 

Mer om Låneskydd

SMÅ LÅN - STORA MÖJLIGHETER.


ANSÖK OM LÅN UPP TILL 6 000 €