LÅNEBELOPP

2 500 €
10 000 €

ÅTERBETALNINGSTID

133  /mån
Exempelmånadskostnad. Återbetalningstid från 2 upp till 8 år. Representativt exempel: Vid ett kreditbelopp om 5 000 € med rörlig årsränta om 16,28 % och 4 års löptid (återbetalningstid) uppgår den effektiva räntan till 20,70 %. I exemplet ingår administrationsavgift om 6,99€ per månad och utbetalningsavgift om 0 €. Den totala lånekostnaden 2172 €.

BETALNINGSFRI MÅNAD

Är du i behov av pengar till annat? Efter fyra korrekt gjorda inbetalningar har du möjlighet att utnyttja en betalningsfri månad.

 

Det finns möjlighet att använda två betalningsfria månader per kalenderår. När du utnyttjar en betalningsfri månad läggs räntan för perioden till kapitalskulden och återbetalningstiden för lånet förlängs.

KÄNN DIG TRYGG

Det ska vara tryggt att låna hos oss. Låneskydd är en försäkring som ger dig och din familj större ekonomisk trygghet om du skulle råka ut för hel arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet. Försäkringen kostar 0,45% per månad av aktuell låneskuld, dock lägst 3 euro per månad.

 

Mer om Låneskydd

TILLFÖRLITLIG

Credento lånets kreditgivare är TF Bank, en nordisk bank som specialiserar sig på konsumentfinansiering. Förutom i Finland har banken verksamhet i flera andra länder i Europa. Sedan år 1999 har banken beviljat lån till tusentals kunder i Finland.

SMÅ LÅN - STORA MÖJLIGHETER.


ANSÖK OM LÅN UPP TILL 10 000 €